רשימת התלמידים במערכת

עבור פעולתה השוטפת של המערכת חובה להזין לה את השמות והטלפונים של כל תלמידי המוסד. תלמיד שאינו מופיע ברשימת התלמידים המעודכנת במערכת לא יוכל להירשם להיעדרויות בשום צורה, והמערכת לא תגיב כלל להודעותיו. אנו מתחייבים שלא להשתמש ברשימה זו עבור שום שימוש מסחרי שאינו כחלק מתפעולה השוטף של המערכת.

החיוב החודשי בגין השימוש במערכת יקבע בהתאם לכמות התלמידים הרשומים בה.

טעינת קובץ רשימת התלמידים

הדרך הפשוטה ביותר לעדכון הרשימה במערכת היא הפקת קובץ אקסל הכולל את הפרטים הנ"ל של כלל התלמידים במוסד וטעינתו למערכת.

חשוב להקפיד שהקובץ לא יכלול עמודות נוספות מעבר לשמות התלמידים ומספרי הטלפון שלהם. ניתן לציין את שמות התלמידים בעמודה בודדת, או להפריד בין שם פרטי לשם משפחה, כל עוד מספרי הטלפון מופיעים בעמודה האחרונה במסמך (העמודה השמאלית ביותר בקבצים מימין לשמאל). ניתן להוסיף לקובץ שורת כותרת אך היא אינה הכרחית.

מספר הטלפון יכול להיות בפורמטים הבאים:

0541234567
054-1234567
054-123-4567
541234567+

ועוד רבים…

לשם טעינת הקובץ אל המערכת, עבור אל מסך הגדרות וגלול אל "עדכון פרטי תלמידים". המשך אל "עדכון הרשימה מקובץ אקסל", לחץ על "בחירת קובץ" ונווט אל הקובץ הנדרש. לאחר בחירת הקובץ לחץ "עדכן".

לאחר טעינת הקובץ כל התלמידים הרשומים בו יוכנסו למערכת ותלמידים שאינם רשומים בו יוסרו מן המערכת.

ניתן להוריד קובץ אקסל הכולל את הרשימה הנוכחית, ע"י לחיצה על "הורדת רשימת התלמידים בקובץ אקסל", לערוך אותו ולהעלותו בחזרה למערכת. הורדת הקובץ זמינה גם במסך רשימת תלמידים נוכחית.

CCA.CO.IL © 2018-2019