רשימת המתנה

בכל מקרה של ביטול בקשה, המערכת תעדכן את התלמידים הרלוונטיים הנמצאים ברשימת ההמתנה.

העדכון יתבצע גם הוא בשיטת כל הקודם זוכה. כלומר, הראשון שנכנס לרשימת ההמתנה יעודכן מידית עם מחיקת הבקשה ויוכל לשלוח את בקשתו שוב. לאחר מספר דקות, במידה והזמן שהתפנה עדיין פנוי – יעודכן הבא בתור. ברגע שהזמן שהתפנה ייתפס בשנית העדכון ייעצר. הפרש הזמן בין עדכון לעדכון תלוי במספר התלמידים הרלוונטיים ברשימת ההמתנה, כך שעדכון הרשימה כולה לא יארך יותר מרבע שעה לכל היותר.

CCA.CO.IL © 2018-2019