צפייה בהיעדרויות עתידיות

ניתן לצפות ברשימת ההיעדרויות המתוכננות לעתיד ע"י לחיצה היעדרויות עתידיות מהתפריט הראשי. הרשימה כוללת:

  • שם התלמיד
  • זמן יציאה
  • זמן חזרה
  • מספר טלפון של התלמיד
  • אפשרות לביטול הבקשה

בפינה השמאלית העליונה של המסך ניתן לעבור בין תצוגת יומן לתצוגת רשימה.

תצוגת יומן

יוצג לוח שנה הכולל את החודש הנוכחי והבא, כאשר עבור כל יום יצוין מספר ההיעדרויות הרשומות לאותו היום, כולל חיווי צבעוני (ירוק עבור מספר נמוך, צהוב עבור מספר בינוני, אדום עבור מספר גבוה).

בלחיצה על תאריך מסוים, תועבר לצפייה בפירוט ההיעדרויות הרשומות לאותו תאריך בתצוגת רשימה.

תצוגת רשימה

מספר ההיעדרויות הרשומות יוצג בכותרת בסוגריים ולאחריו רשימת הפרטים. כברירת מחדל, יוצגו כל ההיעדרויות שטרם נגמרו בשעה זו. באמצעות שדות החיפוש, ניתן להגביל את הרשימה המוצגת לתאריכים רלוונטיים או לחפש היעדרויות עבר (עד חודשיים אחורה מרגע החיפוש ולא לפני התאריך: 06/03/2019).

עבור כל רשומה קיים כפתור "ביטול בקשה" המאפשר את מחיקתה. בלחיצה על הכפתור תישלח הודעה לתלמיד ובקשתו תימחק. עם זאת, מומלץ לוודא מול התלמיד ישירות שהוא מודע לכך שאינו רשאי להיעדר. במקרה של ביטול היעדרויות המתרחשות כעת, הבקשה לא תימחק, אלא זמן הסיום שלה יוגדר כרגע הביטול, מומלץ שלא להשתמש בכפתור הביטול עבור היעדרויות נוכחיות לפני ווידוא שהתלמיד אכן חזר לישיבה. בקשה שזמנה עבר, אינה ניתנת לביטול כיוון שביטולה אינו רלוונטי.

השתמש בשדה "מהתאריך והשעה" על מנת להציג רק היעדרויות שיחולו החל מרגע מסוים, בשדה "עד לתאריך והשעה" כדי להגביל את הרשימה עד רגע מסוים, או בשתי השדות במקביל כדי לחפש בין שתי נקודות זמן. בכל אחד מהמקרים מס' סך ההיעדרויות המוצגות המופיע בכותרת יתעדכן בהתאם.

אם ברצונך לבדוק מתי נרשמה בקשת ההיעדרות במערכת, סמן את התיבה: "הצג את שעת קליטת הבקשה" והנתון יוצג בעמודה יעודית בטבלה (זמין עבור היעדרויות שנרשמו החל מתאריך 10/03/19). ניתן לייצא את תוצאות החיפוש לקובץ אקסל, באמצעות הכפתור הייעודי המופיע מעל הרשימה, בצד שמאל.

CCA.CO.IL © 2018-2019