ניסוח הודעות לתלמיד

בהרשמה למערכת ההודעות הנשלחות לתלמיד ינוסחו לפי ברירת מחדל קבועה. עם זאת, המערכת מאפשרת ניסוח דינאמי של ההודעות, על מנת לאפשר לכל לקוח לדאוג שנוסח ההודעות רלוונטי לסוג ואופי המוסד, וכן להוסיף פרטים חשובים, כגון טלפון של האחראי וכד'.

מהתפריט הראשי עבור למסך הגדרות וגלול אל הודעות מערכת. בטופס שלפניך תוכל לקבוע את הנוסח הדינאמי של כלל סוגי ההודעות, באמצעות שימוש במשתנים.

לדוגמא בניסוח הדינאמי: שלום {name}, ההודעה שתישלח לתלמיד בשם ישראל ישראלי היא: שלום ישראל ישראלי.

חשוב להקפיד על שימוש נכון במשתנים כפי ההסבר להלן, שימוש לא נכון עשוי לגרום לכך שההודעה הרלוונטית לא תישלח כלל אל התלמידים. כמו כן, אין להשתמש בנוסח ההודעה כלל בסוגריים מסולסלים ( { / } ) שלא כחלק ממשתנים.

להלן טבלה המפרטת את סוגי ההודעות והמשתנים המשמשים בהם:

שם ההודעה

מתי ההודעה נשלחת?

משתנים

הבקשה נמחקה

בתגובה לשליחת קוד ביטול ע"י התלמיד, או כאשר בקשת התלמיד נמחקה ע"י האחראי.

{name}   – שם התלמיד

{date} – טווח זמן הבקשה שנמחקה

הודעה לא תקינה

כאשר התלמיד שלח הודעה המעלה שגיאה במערכת.

{ser} – קוד שגיאה. (
400 – המערכת לא הצליחה למצוא בהודעה טווח זמן הגיוני
403 – לתלמיד כבר קיימת בקשת היעדרות בטווח המבוקש)

הבקשה אושרה

בתגובה לשליחת בקשת היעדרות העומדת במגבלות שנקבעו, או כאשר נוספה היעדרות ע"י האחראי.

{name}   – שם התלמיד

{date} – טווח זמן הבקשה שאושרה ונרשמה

{ser} – קוד ביטול

עדכון רשימת המתנה

כאשר תלמיד שולח קוד ביטול, לגבי זמן שיש לגביו רשימת המתנה, הודעה זו

תישלח לתלמידים שברשימת ההמתנה.

{name}   – שם התלמיד

{date} – טווח הזמן שהתפנה.

הבקשה נדחתה עקב חוסר מקום

בתגובה לשליחת בקשת היעדרות שאינה עומדת במגבלות שנקבעו.

{name}   – שם התלמיד

{date} – טווח הזמן שבו רשימת היציאות הגיעה למגבלה.

תזכורת

לפני תום זמן היעדרות שאושרה, כאשר סיומה הוא במהלך שעות הדיווח.

{name}   – שם התלמיד

 

CCA.CO.IL © 2018-2019