התחברות ומסך הבית

התחברות

לצורך הגישה לממשק אחראי יש להתחבר באמצעות שם המשתמש והסיסמא שקיבלת ברישומך לשירות קיומה. 

לממשק האחראי ניתן להגיע באחת משתי דרכים:

  1. תפריט ראשי(בראש כל דף)> קיומה> התחבר.
  2. ישירות בכתובת qma.cca.co.il .

לאחר ההתחברות תועבר למסך הבית.

מסך הבית

במסך הבית ניתן לצפות בצפי נוכחות בחדר האוכל היום ומחר. על מנת שההערכה המוצגת תתאים לאופי המוסד, יש להגדיר נכונה את ההגדרות הרלוונטיות.

כמו כן, ניתן לצפות ברשימת התלמידים הנמצאים כעת מחוץ למוסד. הרשימה כוללת:

  • שם התלמיד הנעדר
  • זמן יציאה
  • זמן חזרה
  • מספר טלפון של התלמיד

המסך כולל את מספר סך התלמידים הנעדרים כרגע ואת אחוז הנעדרים ביחס למגבלה שנקבעה. סקלת האחוזים יכולה לסטות מ-100% במקרה של היעדרויות חריגות שנוספו מפאנל הניהול, או בימי שישי ושבת.

אם ברצונך לבדוק מתי נרשמה בקשת ההיעדרות במערכת, סמן את התיבה: "הצג את שעת קליטת הבקשה" והנתון יוצג בעמודה יעודית בטבלה (זמין עבור היעדרויות שנרשמו החל מתאריך 10/03/19). ניתן לייצא את רשימת הנעדרים הנוכחית לקובץ אקסל, באמצעות הכפתור הייעודי המופיע מעל הרשימה, בצד שמאל.

CCA.CO.IL © 2018-2019