הרשמות

יצירת הרשמות

המערכת מאפשרת לייצר הרשמות למטרות שונות: שבתות, טיולים, אירועי בוגרים, סקרים, ביקורות פנימיות או כל מטרה אחרת של המוסד. ההרשמה מתבצעת בשני שלבים:

  • הפצת הודעת sms על פתיחת ההרשמה, בצירוף קוד רישום בן 5 ספרות.
  • על הנרשם להשיב בהודעה חוזרת הכוללת את קוד הרישום. בנוסף, ניתן לצרף להודעה כל סוג של מידע לפי בקשה, כגון: שם, מספר משתתפים, בחירה בסקר וכו'.

עבור למסך הודעות והרשמות, בלשונית "הרשמה חדשה" מלא את הנתונים שלהלן, ולאחר מכן לחץ על "שלח".

שם ההרשמה:

לצרכי מעקב וקריאת הדו"חות – בחר שם להרשמה.

רשימת תפוצה:

באפשרותך לבחור אחת מבין שלוש אפשרויות:

  1. " רשימת התלמידים העדכנית" – ההודעה תישלח לכלל התלמידים הרשומים במערכת.
  2. "רשימה מותאמת אישית" – ההודעה תישלח לרשימת טלפונים המופיעה בקובץ אקסל שתבחר, כפי שיפורט להלן.
  3. "רשימת התלמידים העדכנית + רשימה מותאמת אישית" – ההודעה תישלח לכלל התלמידים הרשומים במערכת, ובנוסף, לרשימת טלפונים המופיעה בקובץ אקסל שתבחר, כפי שיפורט להלן. במידה ומספר מסויים מופיע בשתי הרשימות – החיוב לגבי מספר זה יהיה על נמען אחד בלבד, וההודעה תשלח אליו פעם אחת.

קובץ רשימה מותאמת אישית:

במידה ובחרת לעיל באפשרויות 2 או 3 עליך לבחור קובץ אקסל הכולל את כלל מספרי הטלפון אותם ברצונך להוסיף לרשימת התפוצה. מספרי הטלפון יכולים להיות בכל אחת מן העמודות בקובץ, וכן להיפרס על פני מספר עמודות, ובלבד שיהיו בגיליון הראשון של חוברת העבודה בלבד. נתונים נוספים שאינם מספרי טלפון אינם משפיעים על הפצת ההודעה.

מספר הטלפון יכול להיות בפורמטים הבאים:

0541234567
054-1234567
054-123-4567
+972 541234567

ועוד רבים…

במידה ומספר מסויים מופיע בקובץ מספר פעמים – החיוב לגבי מספר זה יהיה על נמען אחד בלבד, וההודעה תשלח אליו פעם אחת.

נוסח ההודעה:

נסח את ההודעה שתישלח לרשימת התפוצה. בניסוח עליך לכלול מקום לקוד ההרשמה שיופץ באמצעות שימוש בביטוי: "{ser}". אם ברצונך לבקש מידע נוסף מהנרשמים, ציין זאת בהודעה. מומלץ לציין בהודעה את זמן סגירת ההרשמה.

בתחתית תיבת הניסוח יופיע מונה תווים, שים לב שכל 134 תווים נחשבים כהרשמה חדשה.

סגירת ההרשמה:

בחר תאריך ושעה אחרונים להרשמה. שליחת קוד רישום לאחר התאריך והשעה שצוינו – לא יקלטו במערכת.

מעקב אחר הרשמות

לאחר יצירת ההרשמה והפצתה, במסך הודעות והרשמות, עבור ללשונית "צפייה בהרשמות", שם תוכל לראות את טבלת ההרשמות שהפצת.

עבור כל הרשמה, תוכל לצפות בקוד הרישום שאותו יש לשלוח על מנת להירשם, זמן סיום ההרשמה, האם ההרשמה פתוחה או סגורה, כמות הנמענים שקיבלו הודעה על פתיחת ההרשמה, וכמות הנרשמים עד כה.

בהודעות הארוכות מ134 תווים, כמות הנמענים תוכפל בהתאם כהודעה נוספת על כל 134 תווים.

על מנת לצפות בפירוט הנרשמים, לחץ על "הורד פירוט" ושמור את הקובץ המתקבל. ניתן להוריד פירוט זמני גם כאשר ההרשמה טרם נגמרה. בקובץ זה, בגליון details תוכל לצפות בכל הנרשמים ששלחו את קוד הרישום ובתוכן ההודעות שהם שלחו. לצרכי נוחות, קוד הרישום מושמט מתוכן ההודעה, והיא כוללת רק את המידע הנוסף שנשלח בהודעה. במידה וההודעה כוללת קוד רישום בלבד, עמודה זו תהיה ריקה. בגליון Summary תוכל לצפות בסיכום הנתונים לגבי ההרשמה.

על מנת להסיר הרשמה מן הטבלה, יש ללחוץ על "הסר". לאחר הסרת ההרשמה מן הטבלה לא ניתן יהיה לצפות בפירוט הנתונים לגביה. ניתן להסיר רק הרשמה שזמן הרישום אליה הסתיים.

 

CCA.CO.IL © 2018-2019