הפקת דו"חות

דו"ח נעדרים נוכחי

מערכת קיומה מאפשרת הפקת דו"ח אקסל הכולל את רשימת כל הנעדרים ברגע הפקתו. במסך הבית גלול אל "העדרויות נוכחיות", לחץ על הכפתור עם סימן האקסל המופיע מעל הרשימה בצד שמאל ושמור את הקובץ המתקבל.

הדו"ח כולל את שם התלמיד הנעדר (Name), זמן התחלת (Start) וסיום (End) ההיעדרות, מספר הטלפון של התלמיד כפי שמופיע במערכת (Phone) ואת רגע קליטת בקשת ההיעדרות במערכת (received) במידה והיא נקלטה לאחר התאריך:10/03/2019.

דו"חות בהתאמה אישית

מערכת קיומה מאפשרת הפקת דו"חות עבור טווחי זמן מותאמים אישית לפי בקשה, עד חודשיים אחורה מיום הפקדת הדו"ח, החל מהתאריך: 06/03/2019.

במסך היעדרויות עתידיות עבור ל"תצוגת רשימה". הגדר את טווח הזמן עבורו ברצונך להפיק את הדו"ח באמצעות שימוש בשדות: "מהתאריך והשעה" ו"עד לתאריך והשעה" ובסיום לחץ על "חפש". לאחר מכן, לחץ על הכפתור עם סימן האקסל המופיע מעל הרשימה בצד שמאל ושמור את הקובץ המתקבל.

הדו"ח כולל את שם התלמיד הנעדר (Name), זמן התחלת (Start) וסיום (End) ההיעדרות, מספר הטלפון של התלמיד כפי שמופיע במערכת (Phone), קוד הביטול שעל התלמיד לשלוח במידה והוא מעוניין למחוק את ההיעדרות (Code) ואת רגע קליטת בקשת ההיעדרות במערכת (received) במידה והיא נקלטה לאחר התאריך:10/03/2019.

CCA.CO.IL © 2018-2019