הוספת תלמיד בודד למערכת

עבור למסך הגדרות וגלול אל "עדכון פרטי תלמידים". מלא את פרטי התלמיד ולחץ עדכן.

CCA.CO.IL © 2018-2019