הוספת היעדרות

עבור למסך הוספת היעדרות מתפריט הראשי.

בשדה "פלאפון תלמיד נעדר" התחל להקליד מספר טלפון או את שם התלמיד עבורו ברצונך להוסיף היעדרות ובחר את התלמיד הרצוי מהרשימה הנפתחת.

הזן את השעה והתאריך בהם התלמיד מתוכנן לצאת ולחזור ולחץ על הוסף. ובמידה והוספת ההיעדרות תגרור חריגה מסף האזהרה שהוגדר, המערכת תתריע בפניך לפני אישור סופי של ההיעדרות. לאחר השלמת ההוספה – התלמיד יקבל הודעה על כך שבקשתו אושרה ונרשמה בהצלחה, הכוללת קוד ביטול.

שים לב – בהוספת היעדרות באמצעות ממשק האחראי, ניתן לחרוג מסף ההיעדרויות המקסימלי שהוגדר.

CCA.CO.IL © 2018-2019