הודעות

הפצת הודעות

המערכת מאפשרת הפצת הודעות SMS בניסוח אישי למטרות שונות. עבור למסך הודעות והרשמות, בלשונית "הודעה חדשה" מלא את הנתונים שלהלן, ולאחר מכן לחץ על "שלח".

רשימת תפוצה:

באפשרותך לבחור אחת מבין שלוש אפשרויות:

  1. " רשימת התלמידים העדכנית" – ההודעה תישלח לכלל התלמידים הרשומים במערכת.
  2. "רשימה מותאמת אישית" – ההודעה תישלח לרשימת טלפונים המופיעה בקובץ אקסל שתבחר, כפי שיפורט להלן.
  3. "רשימת התלמידים העדכנית + רשימה מותאמת אישית" – ההודעה תישלח לכלל התלמידים הרשומים במערכת, ובנוסף, לרשימת טלפונים המופיעה בקובץ אקסל שתבחר, כפי שיפורט להלן. במידה ומספר מסויים מופיע בשתי הרשימות – החיוב לגבי מספר זה יהיה על נמען אחד בלבד, וההודעה תשלח אליו פעם אחת.

קובץ רשימה מותאמת אישית:

במידה ובחרת לעיל באפשרויות 2 או 3 עליך לבחור קובץ אקסל הכולל את כלל מספרי הטלפון אותם ברצונך להוסיף לרשימת התפוצה. מספרי הטלפון יכולים להיות בכל אחת מן העמודות בקובץ, וכן להיפרס על פני מספר עמודות, ובלבד שיהיו בגיליון הראשון של חוברת העבודה בלבד. נתונים נוספים שאינם מספרי טלפון אינם משפיעים על הפצת ההודעה.

מספר הטלפון יכול להיות בפורמטים הבאים:

0541234567
054-1234567
054-123-4567
+972 541234567

ועוד רבים…

במידה ומספר מסויים מופיע בקובץ מספר פעמים – החיוב לגבי מספר זה יהיה על נמען אחד בלבד, וההודעה תשלח אליו פעם אחת.

נוסח ההודעה:

נסח את ההודעה שתישלח לרשימת התפוצה. בתחתית תיבת הניסוח יופיע מונה תווים, שים לב שכל 134 תווים נחשבים כהודעה חדשה.

תזמון הודעה:

אם ברצונך להשהות את משלוח ההודעה, המערכת מאפשרת להגדיר הודעות שיופצו בזמן עתידי. סמן את התיבה: "תזמון הודעה" והגדר את התאריך והשעה שבהם ברצונך להפיץ את ההודעה.

שים לב – לא ניתן לבטל את שליחת ההודעה, גם במקרה שהיא הוגדרה להישלח בעתיד.

היסטוריית הודעות

לצרכי מעקב, ניתן לראות את רשימת התאריכים והשעות בהם הופצו הודעות באמצעות המערכת עד חודשיים אחורה. במסך הודעות והרשמות, עבור ללשונית "צפייה בהודעות".

בהודעות הארוכות מ134 תווים, כמות הנמענים תוכפל בהתאם כהודעה נוספת על כל 134 תווים.

בהודעות מתוזמנות, שעת השליחה תוגדר לזמן אליו תוזמנה ההודעה להישלח, גם החיוב בגין ההודעה יחושב לזמן זה (במידה ותוזמנה הודעה אל החודש הבא).

CCA.CO.IL © 2018-2019