הגדרת מגבלה, סף אזהרה ושעות דיווח

מהתפריט הראשי עבור למסך הגדרות, בטופס הראשי שלפניך יופיעו ההגדרות הבאות:

  • מגבלת מספר נעדרים מרבי – כאן תוכל לבחור לכמה תלמידים תאושר היעדרות באופן אוטומטי ע"י בקשה ממשק תלמיד. כאשר תלמיד שולח הודעה למערכת, מספר זה הוא אשר יקבע האם בקשתו תאושר או לא.
  • סף אזהרה למספר נעדרים מרבי – מספר זה רלוונטי בעת הוספת תלמיד ממשק אחראי. כאשר כמות ההיעדרויות תחרוג מן המספר שהוגדר, תקבל התרעה שתזהיר אותך על כך בטרם אישור סופי של ההוספה.
  • שעות הדיווח – הן השעות בהן התלמידים אמורים לנכוח במוסד ומחויבים לדווח על כל היעדרות. לעדכון שעות הדיווח במערכת ישנן שתי השלכות:
  1. בשליחת הודעה הכוללת תאריך/ים בלבד (ללא שעות) שעת התחלת וסוף ההיעדרות יוגדרו על פי שעות הדיווח.
  2. בהיעדרויות המתוכננות להסתיים במהלך שעות הדיווח, התלמיד יקבל תזכורת מס' דקות לפני סופה, המזכירה לו שעליו לחזור. לעומת זאת, בהיעדרויות המתוכננות להסתיים שלא בשעות הדיווח, לא תישלח תזכורת.

CCA.CO.IL © 2018-2019