הגדרות צפי נוכחות בחדר אוכל

על מנת שהערכת כמות המנות המוצגת בדף הבית תתאים לאופי המוסד, יש להגדיר שני פרמטרים עבור כל ארוחה המוגשת במוסד.

1. ראשית, יש לקבוע מספר של "מנות בסיס" שיהווה פקטור (פרמטר) קבוע עבור אותה הארוחה. המספר יכול להיות חיובי או שלילי.

לדוג': במוסד בו כל התלמידים אוכלים ארוחת בוקר וצהריים, בצהריים נוספים עשרים אנשי צוות, ובערב עשרים תלמידים נשואים אוכלים בבית, ההגדרות ייראו כך:

2. בנוסף, יש להגדיר את השעה בה מתקיימת הארוחה, על מנת שהמערכת תוכל לדעת את כמות הנעדרים באותה השעה.

הערכת כמות המנות תתבצע לפי הנוסחה הבאה:
(כמות התלמידים הרשומים במערכת)-(כמות הנעדרים בשעת הארוחה)+( כמות בסיס של מנות בארוחה)=(הערכה)

CCA.CO.IL © 2018-2019