בקשה להיעדרות

שליחת ההודעה

תלמיד המבקש להיעדר מן המוסד בזמן מסוים, נדרש לשלוח הודעת SMS למספר של קיומה, הכוללת את התאריכים והשעות בהם התלמיד מעוניין להיעדר.

ישנם פורמטים רבים בהם ניתן לשלוח את ההודעה, אך על מנת לפשט את התהליך מומלץ לפרסם לתלמידים לכתחילה רק ארבעה:

 1. עבור מספר שעות:
  dd.mm.yy HH:MM – HH:MM
 2. עבור יום שלם:
  dd.mm.yy
 3. עבור מספר ימים:
  dd.mm.yy – dd.mm.yy
 4. מספר ימים בשילוב שעות:
  dd.mm.yy HH:MM – dd.mm.yy HH:MM

בפועל, אפשרויות השימוש מגוונות מאוד:

 • בציון התאריך ניתן להשתמש כמפריד בנקודה, קו נטוי או קו נטוי אחורי.
 • ניתן לציין שנה בתבנית שתי ספרות, ארבע ספרות, או לא לציין שנה כלל (והשנה תותאם לשנה הנוכחית).
 • ימים, חודשים ושעות נמוכים מעשר, ניתן לציין בשתי ספרות (כמו 02) או ספרה אחת (כמו 2).
 • בציון השעה ניתן להשתמש כמפריד בנקודתיים או לא להשתמש במפריד כלל (כמו 1415). ניתן לציין את השעה בתבנית ארבע ספרות, או בתבנית שתי ספרות (עבור שעה עגולה). ניתן לציין שעות בלבד והתאריך יותאם לתאריך הנוכחי. ניתן לציין את שעת היציאה בלבד ושעת החזרה תוגדר לסוף שעות הדיווח.
 • ניתן להשתמש בתאריך עברי בפורמט זהה. לדוג' עבור ה' כסליו תשע"ט יש לכתוב: 5.3.79 . במקרה כזה, המערכת תזהה אוטומטית שמדובר בתאריך עברי ותבצע המרה בהתאם. עבור חודש אדר ב' יש להשתמש במספר: 13.
 • טקסט אלפביתי שיוסף להודעה לפניה או אחריה, לא יקרא ע"י המערכת.

לאחר שליחת ההודעה

במידה ובקשת התלמיד אושרה, בכפוף למגבלה שנקבעה ע"י האחראי, התלמיד יקבל הודעה על כך שבקשתו אושרה ונרשמה בהצלחה. כמו כן, הודעה זו תכלול קוד ביטול אותו על התלמיד לשלוח במידה והתחרט או חזר טרם הזמן המתוכנן. במידה והתלמיד מתוכנן לחזור במהלך שעות הדיווח, מספר דק' לפני תום ההיעדרות שנרשמה, התלמיד יקבל הודעה המזכירה לו שההיעדרות הסתיימה.

במידה ולא ניתן לאשר את הבקשה, עקב המגבלה שהוגדרה ע"י האחראי, התלמיד יקבל הודעה שלא ניתן לאשר את בקשתו. ההודעה תכלול את טווח הזמן הספציפי בגינו נדחתה הבקשה על מנת לאפשר לתלמיד לתכנן את היעדרותו כך שתתאים למגבלות ולנסות לשלוח בקשה נוספת.

לחילופין התלמיד יכול לפנות לאחראי בכדי שירשום אותו באמצעות פאנל הניהול.

כמו כן, מרגע דחיית הבקשה התלמיד יכנס לרשימת המתנה.

CCA.CO.IL © 2018-2019