ביטול בקשה

כאמור, עבור כל בקשה שאושרה, התלמיד יקבל קוד ביטול בן שלוש ספרות. במידה והתלמיד התחרט והחליט שלא להיעדר, או שחזר לפני הזמן המתוכנן, עליו לשלוח למספר הנ"ל הודעה הכוללת את קוד הביטול בלבד, לצורך מחיקת בקשתו.

לאחר שליחת קוד ביטול הבקשה הרלוונטית תימחק מהמערכת והתלמיד יקבל הודעה שבקשתו נמחקה בהצלחה. במידה וישלח קוד ביטול עבור היעדרות שכבר החלה, ההיעדרות אינה תימחק לחלוטין, אלא זמן הסיום שלה יוגדר מחדש כרגע שליחת קוד הביטול.

בנוסף, בכל מקרה של ביטול בקשה, המערכת תעדכן את התלמידים הרלוונטיים הנמצאים ברשימת ההמתנה. העדכון יתבצע גם הוא בשיטת כל הקודם זוכה. כלומר, הראשון שנכנס לרשימת ההמתנה יעודכן מידית עם מחיקת הבקשה ויוכל לשלוח את בקשתו שוב. לאחר מספר דקות, במידה והזמן שהתפנה עדיין פנוי – יעודכן הבא בתור. ברגע שהזמן שהתפנה ייתפס בשנית העדכון ייעצר. הפרש הזמן בין עדכון לעדכון תלוי במספר התלמידים הרלוונטיים ברשימת ההמתנה, כך שעדכון הרשימה כולה לא יארך יותר מרבע שעה לכל היותר.

CCA.CO.IL © 2018-2019