ביטול בקשה

כאמור, עבור כל בקשה שאושרה, התלמיד יקבל קוד ביטול בן שלוש ספרות.

במידה והתלמיד התחרט והחליט שלא להיעדר, או שחזר לפני הזמן המתוכנן, עליו לשלוח למספר הנ"ל הודעה הכוללת את קוד הביטול בלבד, לצורך מחיקת בקשתו.

לאחר שליחת קוד ביטול הבקשה הרלוונטית תימחק מהמערכת והתלמיד יקבל הודעה שבקשתו נמחקה בהצלחה.

CCA.CO.IL © 2018-2019