אפשרויות רישום

ככלל, ישנן שתי אפשרויות לרשום היעדרות במערכת:

  1. רישום ע"י התלמיד המבקש להיעדר, באמצעות הודעה, ללא צורך באישור מיוחד. רישום באופן זה יוגבל למספר נעדרים אשר יוגדר מראש ע"י האחראי וינוהל בשיטת כל הקודם זוכה.
  2. רישום ע"י האחראי, בפאנל הניהול, לאחר אישורו. רישום באופן זה אינו מוגבל, אך ניתן להגדיר סף עליון אשר חריגה ממנו תגרור הצגת אזהרה לאחראי בטרם אישור ההיעדרות.

בנוסף – האחראי יכול למחוק היעדרויות שנרשמו בכל אחת מן הדרכים, ובכך לפנות מקום להיעדרויות אחרות.

היעדרויות בימי שישי ושבת ירשמו ללא הגבלה מספרית.

בנוסף, המערכת מאפשרת הפצת הודעות לתלמידים וניהול הרשמות לאירועים/מטרות שונות.

CCA.CO.IL © 2018-2019